Városközponti Óvoda - Pécs

Bemutatkozás

A Városközponti Óvoda Pécs tágabb értelemben vett belvárosi részén 7 épületben, 33 csoporttal működő intézmény. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy az intézményünkbe járó gyermekek és az összes partner számára elégedettséget kiváltó működést biztosítsunk.

Nevelési elveinkben a gyermekközpontúság kiemelt szerepet játszik. Szem előtt tartjuk a gyermekek egyéniségét, fejlődési ütemét, érdeklődését, tevékenység iránti vágyát és elsődleges pszichikus szükségletét, a játékot. Példaadó munkánkkal, szeretetteljes neveléssel a gyermekeket egymás és a munka tiszteletére szoktatjuk, hiszen a jövő nemzedéke van kezeinkben.

„Valljuk, aki sok szeretetet kap, megtanul szeretetet adni.”


Óvodavezető: Hirdiné Deák Diána
Városközponti Óvoda
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 5.
Tel: 72/315-455
E-mail: v.kozponti.ovoda@varoskozpontiovoda.hu


Tagintézményeink

Városközponti Óvoda

7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 5.

Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája

7621 Pécs, Papnövelde utca 18-20.

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája

7624 Pécs, Bornemissza Gergely u. 3.

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2

Városközponti Óvoda József Attila Utcai Tagóvodája

7623 Pécs, József Attila u. 20.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája

7624 Pécs, Kodály Z. utca 17/a.

Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája

7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6.

 SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ TANKÖTELEZETTSÉG- ISKOLAÉRETTSÉG TÉMÁJÁBANTájékoztató letöltése

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA
INTÉZKEDÉSI TERV
(PROTOKOLL)

A 2020/2021 nevelési évben
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND


Készült a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az Operatív Törzzsel együttműködve létrehozott intézkedési terve alapján. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, a központi utasításoknak megfelelően kerül sor. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Intézkedési terv letöltése