Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

 

Szülői Tájákoztató Tankötelezettség-iskolaérettség témájában

 

 

Az Oktatái Hivatal tájékoztatója az iskolakezdés halasztásával és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban

 

play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

A József Attila Utcai Tagóvoda bemutatkozik

jozsefovi

Pedagógiai alapelvünk: Kislétszámú csoportokban, az egyéni különbségek figyelembevételével és a ráépülő differenciált fejlesztőmunka segítségével, testileg, lelkileg és érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekek óvodai nevelésének biztosítása.

Céljaink: 

Különbözőségek elfogadása mellett, harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődő gyermekek nevelése.

Megfelelő környezetben, (testi és lelki biztonságot nyújtó) és minőségi eszközök biztosítása mellett, az egyénre szabott módszerek megválasztásával a gyermekek készségeinek, képességeinek és személyiségüknek a kibontakoztatása a célunk

Az önfeledt szabad játék biztosítása, életkoruknak megfelelő játékeszközök segítségével, mely egyben alapja a megtapasztaláson keresztüli élményalapú tanulásnak.

A mi óvodánk: a város egyik legrégebbi óvodája, a belváros szívében, a Hullám fürdő közvetlen szomszédságában.

Az intézmény udvara fákkal, bokrokkal övezett szép nagy terület, ahol a gyerekek minden évszakban találnak mozgásigényüket kielégítő, és játékkedvüket fenntartó játékeszközöket.

Átérezzük az óvodába lépés nehézségét, a szülőtől való elszakadást. Az átmenet megkönnyítése érdekében mamás beszoktatás keretében figyelembe vesszük a gyerekek és szülők egyénre szabott igényeit.

Óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek belső értékéinek felismerésére és kibontakoztatására, a másság elfogadására és elfogadtatására. A változatos, színes tevékenységek és programok szervezésével a folyamatos élmények nyújtásával, biztosítjuk gyerekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődését.

A szülőkkel való pozitív együttműködés kialakítására törekszünk, mely nem csupán a napi találkozásokra, szülői értekezletekre, fogadóórákra korlátozódik, hanem színvonalas rendezvényeink is segítik. (Jó hangulatú adventi barkácsdélután, vidám, játékos télbúcsúztató farsang, gyermeknapi kreatív játék délután.)

Óvodapedagógusaink és a munkájukat segítő dolgozók személyisége, felkészültsége, empátiás készsége, problémaérzékenysége, kreativitása biztosíték a gyerekek meleg családias légkörben való egyéni érési ütemének megfelelő fejlődéséhez.

József A. utcai Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com