Kiemelt Híreink

No result...

zoldovoda

kokosz logo

madarbarat

bozsik program

 

 

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Pedagógiai Programunk és napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés. Óvodánk vezetősége, nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket. Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat. Célunk a fenntarthatóságra irányuló szemléletformálás, ezen belül az élőlények tiszteletére, védelmére, az épített környezet megóvására nevelés, az ökológiai szemlélet megismertetése, a helyes vásárlási szokások megalapozása.

Óvodánk 2006-ban Pécs városában elsőként, majd 2009-ben második és 2012-ben harmadik alkalommal is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. 2013-tól az elismerő "Örökös Zöld Óvoda" címmel büszkélkedhetünk. Zöld Óvodai tevékenységünk elismerésének tekintjük, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Oktatási Minisztériummal karöltve „Zöld Óvoda Bázisintézmény”-nek választotta óvodánkat. Felkérést kaptunk az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására.

kokosz logo

zold oklevel

madarbarat

Az udvar a mozgásfejlesztésen kívül lehetőséget nyújt a Zöld Óvoda szellemiségének gyakorlati megvalósítására. Madárbarát kert programhoz csatlakozva madárbarát kertészkedést végzünk, gondoskodunk a madarak védelméről. Pályázati forrásokból létrehoztuk óvodánk tanösvényét, melynek elemei: lepkekert, fűszer- és gyógynövénykert, virágos- és veteményeskert, növény simogató, tematikus forgatóoszlop, kiserdő, földablak, Felfedezők szigete, időjárás állomás, komposztáló, szelektív hulladékgyűjtő tárolók. Az épületen belül kialakításra került a Fürkész szoba, mely igen változatos eszköztárral rendelkezik (madárfészkek, madártollak, rovarok, kőzetek, nagyítók, távcsövek, földgömb, természetismereti könyvek), lehetőséget adva a különböző megfigyelésekre.

Kiemelt figyelmet fordítunk a jeles napokra: Brunszvik Teréz emléknap - az első magyar óvoda megalapítójára közös virágültetéssel emlékezünk Teréz napon. Zöld jeles napok: Autómentes nap, Állatok Világnapja, Márton nap, Ne vásárolj semmit világnap, Madárkarácsony, Víz Világnapja, Föld Napja, Méhek napja, Madarak és Fák Napja melyek szervezése a családok bevonásával történik.

zo1

zo2

zo3

zo4

Jeles napjainkhoz kapcsolódóan a nagycsoportos gyerekeknek szervezzük a Fürge Ürge természetfürkésző foglalkozásainkat. Nagy hangsúlyt fektettünk a változatos tevékenységekbe ágyazott tanulásra, a témát játékba integrálva, komplex módon közelítjük meg, ezáltal gyermekek minden kompetenciaterületen fejlődnek. A foglalkozások megfigyelésekre épülnek, ezáltal támogatják az élmény- és a tapasztalatszerzésen alapuló tanulás megvalósulását és a természettudományos gondolkodás megalapozását.

 zo5

 zo6

Zöld óvoda programunk megvalósítása érdekébe együttműködünk partnereinkkel:

Zöld-Híd Alapítvány Öko-Kuckó Oktatóterem

Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya

Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium, Labor- Interaktív Varázstér)

Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja

Pécsi Helyi Akciócsoport

Civil Közösségek Háza

Magyar Vöröskereszt Baranya megyei Szervezete

Mecsekerdő Zrt.

 • Születésnapok megünneplése a gyerekcsoportokban.
 • Bóbita Bábszínház, Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum, Gyermekkönyvtárak, Planetárium, PécsZoo állatkert, művészeti kiállítások látogatása.
 • Városi sportrendezvényeken való részvétel.
 • Ünnepeink, jeles napjaink:
 • Autómentes nap
 • Állatok világnapja
 • Brunszvik Teréz emléknap: az első magyar óvoda megalapítójára közös virágültetéssel emlékezünk Teréz napon
 • Márton napi családi délután
 • Ne vásárolj semmit! világnap
 • Mikulás
 • Luca nap
 • Madárkarácsony
 • Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Víz világnapja.
 • Húsvét
 • Föld világnapja
 • Méhek napja
 • Anyák napja
 • Madarak és Fák napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró

Intézményünk 2015-ben kapcsolódott a MLSZ Bozsik programjához. Udvarunkon az Ovi-Foci műfüves sportpálya segítségével a labdarúgáson kívül, különböző labdajátékokkal ismerkedhetnek gyermekeink. „Fürge-ürge” focicsapatunk /kb.20 nagycsoportos gyermek/ játékos sportfoglalkozásai hetente egyszer téli időszakban a szomszédos iskolában illetve óvodánk pályáján kerülnek lebonyolításra. Évente több alkalommal sportfesztiválon veszünk részt, ahol más óvodák gyermekeivel találkozunk, versenyzünk. Célunk a gyermekek mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztése, egészséges életmódra nevelése, a sportolás, labdarúgás megszerettetése, sportághoz kötődés, önbizalom fejlesztése, tehetségek-igéretek felfedezése. A foglalkozásokhoz szükséges mozgásfejlesztő eszközöket az MLSZ biztosította.

bozsik program

A „Köztársaság Téri Óvodáért” Alapítvány 1996 óta működik. Támogatása hozzájárul az óvodai élet színesítéséhez, feltételrendszerének javításához. Így megvalósítható programjaink: élmény-és ismeretszerző kirándulások, gyermekeknek szóló kulturális programok óvodán belül és kívül.

Alapítványunk folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket, igyekszik azokat kihasználni. Minden évben sikeresen veszünk részt a LÉPJ – Légy Pécs Jövője - Zöld Óvodáknak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatán.

Megvalósult fejlesztések:

Udvarfejlesztés, tanösvény elemeinek kialakítása, fejlesztése, mozgásfejlesztő eszközök, képesség és készségfejlesztő játékok beszerzése, csoportszobák feltételrendszerének javítása, fektetők cseréje.

A „Köztársaság Téri Óvodáért” Alapítvány

Számlaszám: 50800111-15449487

Adószám: 18306909-1-02

Óvodánk részt vett az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP-3.1.5-16-1016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projektben.

A projekt bemutatása:

A Projekt hosszútávú célja, hogy végzettség nélküli iskolaelhagyás hazánkban az Európai Uniós célértékhez közelítsen. Ennek érdekében a prevenciós tevekénységet már az óvodában szükséges elkezdeni, megerősíteni.

A projekt időtartama: 2018. október 1- 2020. június 30.

A projekt főbb tevékenységei az óvodai fejlesztésben:

 • az óvodák területi alapú rendszerszintű fejlesztése központi támogató koordinációval, egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül

 • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közvetlen, célzott támogatása, a hátránycsökkentő óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása

 • a potenciális tanulási zavart megelőző tevékenységek növelése, különösen a differenciált egyéni bánásmód intézményi jó gyakorlatainak terjesztésével, a sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, valamint az eltérő fejlődési ütemű gyermekek inkluzív nevelése jó gyakorlatainak megosztásával és intézményi implementálásával

 • köznevelési intézmények (óvodák- óvodák, óvodák- általános iskolák) szakmai együttműködésének hálózatosodásának elősegítése

 • az Oktatási hivatal által működtetett helyi, területi pedagógiai- szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése

 • a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében intézményi oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése

Projekt eredményei:

Áttekintettük óvodánk működésének feltétel rendszerét a projekt célok tekintetében. A Helyzetelemzést követően elkészítettünk Intézményfejlesztési, majd Intézkedési tervünket.

A projekt támogatta az óvodapedagógusok szakmai tovább fejlődését műhelymunkák és továbbképzések által.

Fejlesztettük az óvoda- iskola átmenet rendszerét.

Bővültek partner kapcsolataink- együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

Pedagógia Programunkat felülvizsgáltunk, átdolgoztuk.

Kidolgoztuk Intézmény Innovációnkat, a Víz világnapjához kötő egy hetes óvodai tevékenységsorozatot, mely családi délutánnal zárul és a „Tavaszi szél vizet áraszt” címet viseli.

A projekt keretén belül megvalósult gyermekközösségi napunk az Autómentes nap.

1. oldal / 2

Pályázatok

ntp logo

Köztársaság Téri Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

EFOP Pályázat

infoblokk felso

Események a Köztársaság T.-i Oviban

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Eseménynaptár

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31