Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Reichert Anita, gyógypedagógus

A Városközponti Óvoda gyógypedagógusaként hét tagintézményünkben foglalkozom a sajátos nevelési igényű gyermekekkel.

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozások alkalmával a tanulásban akadályozott, valamint tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermek speciális nevelése-fejlesztése a feladatom. Ezek óvodás korban a kevert specifikus fejlődési zavar (F 83), iskolai készségek kevert zavara veszélyeztetett (F 81.3), a motoros funkciók specifikus fejlődési zavara (F 82), az aktivitás és figyelem zavarai (F 90), nem meghatározott magatartás zavar (F 91.9) illetve enyhe értelmi fogyatékosság formájában nyilvánulhatnak meg (F 70). Mindezek mellett feladataim közé tartozik a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek fejlődésének elősegítése is.

Az egyéni fejlesztés keretében elsődleges célom a gyermek eltérő fejlődésmenetének feltérképezése, erősségeinek, nehézségeinek megismerése, meglévő képességeinek aktivizálása, a nem megfelelő készségek kompenzálása. Ennek eredményeként a gyermek közösségi életben való részvételének mind teljesebb megvalósulása válhat lehetővé.

A gyermek életkori sajátosságaihoz igazodóan a fejlesztések legfőbb színtere a játék, melyekhez az egyéni igényeknek megfelelő saját készítésű fejlesztő eszközöket használok:

  • 3-4 éves korban a kézügyesség fejlesztésére (konstruáló játékok, csipeszfogás kialakítása), pszichikus funkciók erősítésére (érzékelés, észlelés, figyelem), beszédkészség fejlődésének elősegítésére (szókincs, beszédszervek ügyesítése, auditív figyelem), mozgáskoordináció kialakítására (posztura, elemi mozgások: mászás, kúszás, egyensúlyérzék)

 R1

 R2

 R3

  • 4-5 éves korban a finom motorika fejlesztésére (ábrázoló készség, szem-kéz koordináció, csipeszfogás erősítése), pszichikus funkciók gyakorlására (gondolkodás, figyelem tudatos irányítása, analízis-szintézis, emlékezet), beszédkészség fejlődésének elősegítésére (mondatalkotási készség, verbális emlékezet, beszédértés), nagymozgások erősítésére (izomtónus, ritmikus mozgás)

 R4

 R5png

 R6

  • 5-6-7 éves korban a grafomotoros készségek kialakítására, (ceruzafogás, írás-mozgás koordináció, vonalvezetés, rajzkészség), pszichikus funkciók erősítésére (logikus gondolkodás, vizuális észlelés/emlékezet, figyelem koncentráció), beszédkészség (szóbeli kifejezőkészség, szövegértés, beszédhang hallás) és nagymozgások fejlesztésére (harmonikus mozgás, keresztmozgások-összetett mozgások kivitelezése)

 R7

 R8

 R9


A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai közösségbe való befogadása és zökkenőmentes beilleszkedése további gyógypedagógusi feladatokat kíván, úgymint:A magatartás- és viselkedészavarok enyhítésére a pedagógiai művészeti terápia (Sándor Éva: Szabad festés védelem alatt) eszközeivel dolgozunk, melynek lényege a gyermek alkotáson keresztül történő személyiség fejlesztése.

 R9

 R10

 R11

  • a szakértői bizottság által felállított diagnózis értelmezését,
  • a gyermek csoportban való előre haladásának figyelemmel kísérését,
  • az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerválasztásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására irányuló javaslatok kidolgozását,
  • az óvodapedagógusokkal való együttműködést, figyelembe véve a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
  • segíteni a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását,
  • a befogadó közösség (gyermekcsoport) felkészítését,
  • a szülővel való kapcsolattartást.

Pályázatok

ntp logo

Eseménynaptár

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31