Kiemelt Híreink

No result...

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Össz-Játék bemutatkozó

Össz-Játék alkotóműhelyünk vezetője Hollóvári Andrea, a Belvárosi Tagóvodánk óvodapedagógusa, szakvizsgázott drámapedagógus.

Óvodapedagógusi hivatását a hagyományőrző szemlélet jellemzi, elkötelezetten tanít népi játékokat, mondókákat, népmeséket, mondákat és legendákat a gyerekeknek. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése iránti érzékenységét meghatározták gyógypedagógiai tanulmányai, valamint néhány fejlesztő terápia elvégzése.

Drámapedagógia filozófiája: meg kell mutatni, mit is jelent embernek lenni.

A pedagógia elsődleges feladata sem lehet más, minthogy felfedezteti a gyermekkel, hogy ő kicsoda, mire képes és hogyan tudja képességeit kamatoztatni.

Az alkotóműhely segítője Reichert Anita, a Városközponti Óvoda gyógypedagógusa, projekt koordinátor.

30 éves óvodapedagógusi pályafutását követően 2017-óta foglalkozik különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel. Munkája során elsődleges a különleges bánásmódot igénylő gyermekek erősségeinek megismerése, és az azokon keresztül történő képességfejlesztés. Fontosnak tartja az SNI/BTMN gyermekek szabálytalan tehetségének felismerését, annak tágabb környezettel való megismertetését, a társadalmi elfogadás és beilleszkedés minél sikeresebb megvalósítása érdekében.

Alkotóműhelyünkben a mesedramatizálás folyamatával ismerkedhetnek a gyerekek. Az óvodáskor egyik jellemzője, hogy a gyermek azzá tud válni, amit csinál. Elsődleges feladatunk felfedeztetni a gyermekkel, hogy ő kicsoda, mire képes és hogyan tudja képességeit kamatoztatni.

A meséhez kapcsolódó díszletek, bábok, eszközök elkészítését követően mesevideó készül, mellyel célunk a szabálytalan tehetségek bemutatása.

EgyMással - Másként

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

EgyMással Másként Facebook