Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Össz-Kép bemutatkozó

Alkotóműhelyünk vezetője Dr. Herendiné Hencz Adrien, a Köztársaság Téri Tagóvoda vezetője, szakvizsgázott játékszakértő. Szívügyének tekinti a néphagyomány, a fenntarthatóság és a művészetek gyermekléptékű jelenlétét az óvodai nevelésben. Elkötelezett támogatója a szabad játéknak és az abban megvalósuló önkifejezésnek, alkotó folyamatnak. A Múzeumok Nemzeti Gondnoksága felkérésére 6 évig vezetett múzeumpedagógiai foglalkozásokat óvodás gyermekek számára a pécsi Jakováli Hasszán Dzsámiban, valamint 15 évig szakmai munkaközösséget, amelyben kiemelt szerepet kapott az esztétikus környezetalakítás, a tárgyalkotás, ami egyben a saját hobbija.

Alkotóműhelyünk segítője Hirdiné Deák Diána, aki programunkat több szerepben is segíti: úgy mint projektvezető, a Városközponti Óvoda intézményvezetője, és mint fejlesztőpedagógus. Pedagógiai gyakorlatát a kezdetekben a prevenciós szemlélet jellemezte, ekkor fordult a fejlesztő pedagógia felé, hogy hatékonyan segíthessen azokon a gyermekeken, akik valamilyen képességproblémával küzdenek. Óvodapedagógusi hivatása gyakorlása során a gyermekeknek történő élménynyújtás, tapasztalati lehetőségek biztosítása olyan hatással voltak, hogy a gyermekek kimagasló adottságait megtalálva, értékként kezelve, új szemlélettel kereste a lehetőségeket a tehetségsegítés pedagógiájában.

Alkotóműhelyünkben az alkotás első, legfontosabb eleme a ráhangolódás, ami közös élmény átélésével kezdődik. Foglalkozásaink témája, tartalma igazodik az évszakhoz, ünnephez, néphagyományhoz, aktualitáshoz. Az élmény lehet közös játék, éneklés, mese- vagy zenehallgatás, beszélgetés, segítve a témára való ráhangolódást, a gyermekek motiválását, ami maga az alkotás lehetősége. Az alkotófolyamat a képzelet mozgósításával, az inspirációval indul, majd az új technika vagy annak fázisaival lépésről-lépésre történő megismerésével folytatódik. Fontos, hogy egy-egy alkalommal a gyermekek igényeinek megfelelően több lehetőségük legyen az önkifejezésre.

A különleges bánásmódot igénylő gyermek technikákkal való megismerkedését igényeihez, képességeihez alkalmazkodva szükség szerint segítségadással támogatjuk, az alkotófolyamat szabadságát megőrizve.

EgyMással - Másként

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

EgyMással Másként Facebook