Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

zoldovoda


boldogovoda


 

kompetencia


igyteddra


Mozgáskotta logo


 

biztonsagos

 

 

 

 

Zöld Óvoda

Zöld Bemutatkozás

zoldovoda okl

A „zöld” gondolat nem volt mindig olyan jellemző és természetes a magyar óvodákra, mint napjainkban. Ahogy nőnek a világ gondjai, ismertté válnak ökológiai problémái, egyre többen gondoljuk, hogy a világ megmaradása nagyban függ attól, hogy a mai ember hogyan él, miként neveli a következő generációt.

Jelenleg országos szinten 993 zöld óvoda működik. Intézményünk 2008-ban csatlakozhatott a „Zöld Óvoda” hálózathoz, Pécsett akkor az elsők között. Napjainkban városi szinten már 33 óvodában helyezik a nevelőmunka középpontjába a gyermek és a természet kapcsolatának fontosságát „Zöld Óvodaként”. Közülük velünk együtt 6 óvoda viselheti az elismerő ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet!

Óvodánk helyzete, fekvése egyedi értékeket kínál. Jelen van a gazdag történelmi múlt és a változó természet. Karnyújtásnyira vannak a város kulturális értékei (múzeumok, színház, szobrok, terek, középületek) és az élő természet is (Mecsek, Tettye, Pintér-kert).

Alkalmazotti közösségünk szakmailag és emberileg egyaránt együttműködésre, folyamatos megújulásra törekvő testületet alkot. Óvodánk minden dolgozója elkötelezett a környezettudatos magatartás, a környezet- és természetvédelem mellett. Cselekedeteinkben, tevékenységeinkben biztosítjuk a személyes példamutatást. Hisszük, valljuk, hogy elérhetünk olyan eredményeket, mely által gyermekeink a jövőben ezen elvek szerint élik majd életüket.

Vezérgondolatunk a következőkben foglalható össze:
„Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott, feladatunk megőrizni, védeni. E közben kötelességünk fejlődni, az életünket jobbá tenni, a környezetünk védelmét és a másokért érzett felelősségünket egyszerre és egymással egyensúlyban megvalósítani. Ez a fenntartható fejlődés.” („ÉRTÜNK” Környezeti Nevelés az Óvodában Munkaközösség)

A projektpedagógia elvét vallva tervezzük, szervezzük mindennapjainkat, ahol a tevékenységek során szerzett tapasztalatok ismeretként épülnek be a gyermekekbe, ezáltal komplexen fejlesztve képességeiket, készségeiket. Kiemelt helyet kap a játék, a játékos cselekvéses tanulás, a terepi tapasztalás, felfedeztetés, vizsgálódás, szenzitív módszerek, kooperatív módszerek alkalmazása.

A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS feladata a gyermek minden cselekvését áthatja, és az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Ehhez megteremtjük a feltételeket, biztosítjuk az élményeket.

Miképpen?

 • Szelektív hulladékgyűjtés óvodán belül (PET, papír)
 • A „hulladék nem szemét” elv megtapasztalása (játék-és ajándékkészítés, használt papírok külön tárolóban gyűjtése)
 • Takarékos vízhasználat: épületen belül és az udvari ivókút használata során egyaránt mértékletességre törekvés
 • Folyamatos állat-és növényvédelem csoportszobában és az óvodakertben (akváriumi halak gondozása, madár etetés-itatás, virágültetés, gazolás, öntözés)
 • Madárbarát kert és Madarász-ovi keretein belül havonta egy alkalommal zoopedagógus vezetésével is ismerkednek gyermekeink a Mecsek lábánál található fákkal, növényekkel, madarakkal, bogarakkal.
 • Aktív részvétel a környezetünk tisztán tartásában (nincs szemetelés, levelek összegereblyézése, komposztálóba gyűjtése, télen hólapátolás)
 • Csoportszobákban fűszernövények, búza ültetése, palántázás, csíráztatás, hajtatás
 • Magaságyásban növénytermesztés, gondozás, felhasználás.
 • Minden teremben a természetsarok kincseinek gondozása, rendezgetése, természetes anyagok gyűjtése és felhasználása játékban, barkácsolás során.
 • Jeles zöld napok (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap, Állatok világnapja) méltó megünneplése: ismeretterjesztő, játékos próbatétellel, kirándulással, fa-és virágültetéssel.
 • A Zöld- Híd: Öko-Kuckó foglalkozásokon vidám, játékos, tevékeny együttműködés
 • Óvodai szintű kiállítások rendezése
 • „Ne Vásárolj Semmit Világnap” hirdetésével a fogyasztói szemlélet alakítása
 • „Cipős doboznyi szeretet” során ajándékozás, örömszerzés, lemondani tudás mások javára
 • Városi rendezvények, intézmények látogatása; gyermekeink városismeretének fejlesztése, kulturális értékeink megbecsülésére nevelés.

EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK a gyermekek fejlesztésében elért pozitív változásokról

Sikerült olyan viselkedésformákat, szokásrendszert megalapozni, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, környezeti problémák iránti érzékenység, helyes értékrendszer kialakításához.

 • Biztonságérzet kialakulása
 • Stabilitás, egymásra figyelés
 • Tudják, hogy mit jelentenek az óvoda bejáratánál kifüggesztett táblák: „Zöld Óvoda”; „Madárbarát kert”, „Biztonságos Óvoda” és büszkék rá, hogy ide járhatnak.
 • A gyermekek kommunikációs készségének fejlődése, szóhasználat, ismeretek megfogalmazása, átadása
 • Ok-okozati összefüggések felfedezése, élmények feldolgozása
 • Gondolkodási műveletek fejlődése kooperatív tanulási környezetben
 • A környezet mennyiségi, méreti, formai, sík és térbeli jellemzőinek megfigyelése
 • Kirándulások, séták során a természetes, eredeti környezetben tapasztalatszerzés, élménygyűjtés, egyedi természeti kincseink megismerése élőben és a megfelelő viselkedési forma gyakorlása;
 • A természetvédelmet közvetlenül gyakorolják, közösen élik meg (nem szakítjuk le a virágokat, nem tördeljük a fák ágait, nem bántjuk az állatokat, csak azt visszük haza, amit a természet elengedett).
 • A gyermekek tapasztalatain keresztül felerősödött a családokra való együttműködés mértéke, hatékonyabbá vált a „zöld” szemléletformálás!
 • A néphagyomány és a zöld szemlélet több ponton is kapcsolódik. Óvodai tevékenységeinkbe így szervesen beépülnek a „hungarikumok” - a helyi sajátosságok figyelembevételével. Saját erőforrásaink maximális kihasználásával, pályázati források felkutatásával és külső szakmai szervezetek közreműködésével minőségi programokat, előadásokat hozzunk gyermekeinkneka magyar népi kultúra átörökítésére.

 Zo1

 Zo2

 Zo3

 

Belvárosi Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Események a Belvárosi tagóvodában

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31