Kiemelt Híreink

zo

Mozgáskotta logo

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Bemutatkozik a Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda

Óvodánkban 4 vegyes életkorú csoportban neveljük a gyermekeket. Méhecske  , csiga  , süni , katica  . A nevelés feltétele a szeretetteljes, türelmes odafigyelés, rátalálás a közös nyelvre, amely a fejlődéshez szükséges tényezők összegyűjtéséhez nélkülözhetetlen.

Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk:

  • a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, elfogadását és tiszteletét, megbecsülését és a bizalmat
  • az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztést, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

Alapértékeink:

  • Elegendő időt biztosítunk az életszerű, érzelmi megközelítésű, természetes élethelyzeteket teremtő szabad játékra.
  • A fejlesztés menetét az életkori sajátosságokhoz és az egyéni fejlődési ütemhez igazodva határozzuk meg.
  • A társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát az életben szükséges együttműködési képesség kialakítása érdekében fejlesztjük.
  • Igyekszünk a családdal való együttműködésre.
  • Fő törekvésünk, hogy a gyermekek, minél több érzékszerven keresztül tapasztalják meg, és változatos tevékenységek által komplexen ismerjék meg az "ezerarcú" természetet.
  • Sokat vagyunk a szabadban, teret adva a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.

A programunk lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék, mese és a mozgás nyelvén valósul meg. A játék, mese és mozgás mellett kiemelt helyet foglal el a környezetvédelem. Óvodánk már háromszor pályázott sikerrel a megtisztelő ZÖLD ÓVODA címre.

A mozgás mindennapos, a tornatermi foglalkozásokat kiegészíti a csoportszobában és az udvarra szervezett mozgásos tevékenység. Az óvodapedagógusok a mozgáskotta módszerrel a mozgás térbeli és időbeli szerkezetének alakításán túl a személyiség komplex fejlesztését valósítják meg.

Egy óvodapedagógusunk a mesterprogram keretében Mocorgók néven tartásjavító, mozgásfejlesztő tornát tart a fejlesztést igénylő gyerekek részére, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus végzettséggel.

Kirándulásokat szervezünk csoportonként a szülők részvételével, de az óvodai csoportok közös kirándulásai is maradandó élményt jelentenek a gyerekek számára.

Fontosnak tartjuk a család és az óvoda kapcsolatát, mert e nélkül nevelésünk egyoldalú, hatékonysága csökken.

Mosolyogjunk együtt :

"A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent."
Phyllis Diller

Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Kodály Ovi Facebook

Események a Kodály Óvodában

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31