Kiemelt Híreink

zoldovoda

kokosz logo

madarbarat

bozsik program

 

 

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Köztársaság Téri Tagóvoda

Bemutatkozás 

Szeretettel várjuk óvodásainkat a 2020. októberében megújult kétszintes óvodaépületünkben, mely 1962-ben épült, Pécs belvárosának zöldövezetében. Nyugodt, csendes helyen található, a közlekedési csomópontok közelsége miatt könnyen megközelíthető.

Intézményünk elsősorban a lakókörnyezetében élő családok gyermekeinek kínál hatékony és eredményes nevelést, emellett azonban évek óta megfigyelhető, hogy szinte az egész város területéről szívesen választják óvodánkat a szülők.

A gyermekek nevelése, fejlesztése öt vegyes életkorú csoportban, egyéni képességüknek, fejlettségi szintjüknek, érési ütemüknek megfelelően történik a Pedagógiai Program alapján.

Nevelési céljaink megvalósítását elősegíti az esztétikusan és korszerűen kialakított ingergazdag óvodai környezet, a tágas, világos, színes csoportszobák, fejlesztőszoba, egyéni és csoportos fejlesztéshez szükséges eszközök, természetes alapanyagú játékok.

Az óvodaudvar fás, bokros, és betonozott területei változatos mozgásformák gyakorlására, gazdag játéktevékenységekre kínálnak lehetőséget gyermekeink számára.

Pedagógiai munkánk hatékonysága érdekében nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel, családokkal, közvetlen és közvetett partnereinkkel való jó kapcsolat kialakítását, fenntartását. Változatos és tartalmas együttműködési formákat működtetünk sikerrel (nyitott ünnepélyek, rendezvények, különböző programok, szülős beszoktatás, nyílt nap, fogadó óra, szülői fórum, szülők bálja, óvodáért végzett közösségi tevékenység).

Óvodánk jó szakmai kapcsolatot tart fenn a közeli általános iskolával és a bölcsödével, valamint olyan civil szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez, pedagógiai innovációs törekvéseink megvalósításához.

Pedagógiai alapelvünk:

Családias, befogadó, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezetben a gyermekek megismerése, egyéni igényüknek és fejlődési ütemüknek megfelelően személyiségük komplex fejlesztése.

Cél:

Felhőtlen gyermekkor biztosítása a családi nevelést kiegészítve, a szabad játék támogatásával, élményhez juttatással, a felfedezés örömének átélésével, tapasztalatszerzéssel, változatos pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, esztétikus, fenntartható környezet alakításával, a hagyományokkal, a természeti és épített környezet értékeinek megismerésével, megbecsülésével és megóvásával.

Örökös Zöld Óvoda - Zöld Óvoda Bázisintézmény - Környezetvédelmi Oktatóközpont

Óvodánk nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti kultúra, egészséges életmód, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. A Zöld szellemiség a gyermekek nevelésének alappillére, életforma megalapozása, amely a gyermekeken keresztül a családok szemléletformálását is jelenti a mindennapokban és a jövőt tekintve. Az óvodaudvar kialakítása és folyamatos fejlesztése lehetővé teszi a zöld tartalmak széleskörű megvalósítását virágos - és veteményeskert gondozását, komposztálást, szelektív hulladék és esővízgyűjtést. Kialakított tanösvényünk részei: madárbarát kert, fűszer-és gyógynövénykert, lepkekert, kiserdő, növénysimogató, és a tematikus forgatóoszlop, valamint a „Felfedezők szigete”. A közelmúltban befejeződött energetikai felújítás az esztétikus környezet alakítása mellett az energiatakarékosság, fenntarthatóság pedagógiájának megvalósítását segíti.

Lehető legtöbb időt biztosítunk a gyermekek szabadlevegőn való tartózkodására, mozgásra, szabad játékra, sportolásra, sétára, kirándulásra. Ennek megvalósításában hangsúlyos szerepet tölt be OVI-FOCI pályánk, illetve változatos mozgásformák gyakorlását biztostó tornaszereink, eszközeink. A gyermekek egészségének védelmével, megőrzésével, prevenciós lehetőségekkel kapcsolatos programok veszünk részt és szervezünk a családok, külső partnerek bevonásával.

A gyermekek harmonikus személyiségfejlődése vegyes életkorú csoportokban, szeretetteljes, családias légkörben valósul meg, ahol kiemelt jelentőségű a szabad játék, a gyermekek anyanyelvi, kognitív és szociális kompetenciáinak fejlesztése a közösség építése. Ebben segítségünkre vannak a hagyományok, zöld jeles napok, ünnepek köré szerveződő közös programok, valamint a gyermeknéptánccal való ismerkedés lehetősége.

Innovatív törekvéseink a környezeti nevelés területén: a zöld, jeles napokhoz kapcsolódó, komplex tevékenységek szervezése a gyermekek részére, emellett szemléletformáló, értékteremtő családi délutánok rendezése, jó gyakorlatok, szakmai anyagok kidolgozása.

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projektben való részvételünk során elkészítettük intézményi innovációnkat a Víz világnapjához kötődő „Tavaszi szél vizet áraszt” programsorozatunkat partnereink bevonásával. Gyermekközösségi napot megvalósítunk.

Óvodánkban működik az „Értünk” Környezeti Nevelés az Óvodában szakmai munkaközösség, melynek célja a régió környezettudatosan gondolkodó és cselekvő óvodapedagógusainak önképzése, módszertani fejlődése.

Az óvodánkban folyó nevelőmunka tárgyi feltételeinek megteremtését „A Köztársaság Téri Óvodáért Alapítvány” támogatja.

Köztársaság Téri Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

EFOP Pályázat

infoblokk felso

Események a Köztársaság T.-i Oviban

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31