Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

zoldovoda

PTE partnerboldogovoda

Mozgáskotta logo

bozsik program

 

 

 

 

Zöld Óvoda vagyunk!

Óvodánkban fontosnak tartjuk a már kora gyermekkorban megalapozható környezettudatos magatartás formálását, a közösségi, egészséges életvitelre, a fenntartható fejlődésre nevelést, a gyermekek, családok ökológiai szemléletformálását.

A fenntarthatóság pedagógiája iránti töretlen elkötelezettségünk eredményeként 2019-től “Zöld Óvoda” címmel büszkélkedhetünk, melyet a kisgyermekkori környezeti nevelés területén végzett tevékenységünk elismeréseként első alkalommal nyertük el.

 

„Zöldítő” mottónk:

„Amit hallok azt elfelejtem,

Amit látok, arra emlékszem,

Amit csinálok, azt tudom is.”

(ősi bölcsesség)

 

bolygo

Zold oklevelA „Zöld Óvoda” cím által közvetített értékeket kiemelten építjük be óvodai nevelésünk mindennapi folyamatába, a környezeti és az egészségnevelési prioritásokat hangsúlyosan kezeljük.

 Élménypedagógiára épülő, projektekben, témahetekben megvalósítható, a gyermekek személyiségfejlődését biztosító tevékenységeket tervezünk, hagyományőrző- és zöld jeles napokat, programokat szervezünk.

Arra törekszünk, hogy a gyermekek minél közelebb kerüljenek a természethez, megismerjék, tiszteljék, védjék környezetünk értékeit, hogy a természet szeretetére fogékony ovisokat neveljünk. A családokkal, partnerekkel közösen megalapozzuk a gyermekek egészséges életviteléhez nélkülözhetetlen táplálkozási, fogyasztói, hulladékkezelési, környezetvédelmi szokásait, formáljuk személyiségüket, érzékenységüket környezetük iránt.

Fenntarthatóságra nevelés feladati óvodánkban:  

  • Takarékos vízhasználat
  • Környezetünk tisztántartásában való aktív részvétel
  • Magaságyásokban növények gondozása
  • Palántázás a csoportszobákban: hajtatás, palántázás, csírásztatás
  • “Öko-Kuckó” foglalkozásain való részvétel, pályázati munkába való bekapcsolódás
  • “Természetsarok” kialakítása
  • “Zöld jeles napjaink”:„Ne Vásárolj Semmit Világnap”, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap- projekthetek, kirándulás, környezetvédelmi játékok, virágosítás, stb.
  • “Semmiből valamit”-a hulladék nem szemét! újrahasznosítással készült játékeszközök, ajándékok, barkácsolás

Környezetfejlesztési törekvéseinket a helyi sajátosságok és a Zöld Óvoda kritériumrendszer szem előtt tartásával, családok bevonásával, pályázati részvétellel, alapítványi és egyéb támogatói források igénybevételével igyekszünk megvalósítani.

Mi is az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott „Zöld óvoda kritériumrendszer”, melyet „Budais” zöld óvodánk a cím elnyerésével vállalt az élhetőbb jövőért:

1. Az óvoda szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

2. A helyzetelemzésben kitérnek a helyi, regionális környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek, a civil szerveződések, a társintézmények, a szülői közösség stb. helyi stratégiájára, terveire. Ezek lehetnek: a helyi környezetvédelmi program, az egészségkép vagy terv, az óvodával kapcsolatban álló iskola környezet-egészségvédelmi programja stb. amelyek mind a humán, mind az anyagi erőforrások biztosításában az óvoda segítségére vannak és gazdagítják tevékenységeit. Az egészségkép megfogalmazásában is szerepel a helyi környezet kiemelt szerepe.

3. A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.).

4. A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.

5. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.)

6. A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenységközpontú módszerekkel zajlik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, nemzetiségi és kisebbségi gyermekek nevelésére is.

7. Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda stb.)

8. A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatban, valamint a település színterein. A zöld jeles napok (természet-ünnepek, egészségi jeles napok) kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok (pl. a vízparti településeken a víz világnapját, a hegységekben lévőknél a madarak és fák napját ünneplik elsősorban).

9. Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.

10. Az óvodapedagógusok hét évenkénti továbbképzésének részét képezi a környezettudatos neveléshez kapcsolódó területek.

11. Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásárolják meg, pl.: nincs mérgező festékkel bekenve, nem káros a környezetre.

12. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott kincsekkel. Növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.

13. Az óvoda udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert, (a gyógy- és fűszernövény rész, a sziklakert, a kerti tó) stb. A gyermekek kertgondozáshoz használnak kerti szerszámokat.

14. Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának. Udvari árnyékolók és ivókút, illetve ívási lehetőség biztosított. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára.

15. A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát. WC öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz, a levegő illatosítására gyógynövények (nem használnak hajtógázos légillatosítókat).

16. Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.). A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újra felhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul.

17. Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.)

18. Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra (környezetbarát tisztítószereket használata), a tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.

19. Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát szemléletre ható könyvek vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait.

20. Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. Ezzel biztosított a társadalmi hatás a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel szülőkkel, a lakossággal, (szülői értekezleti témák, fórumok szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges táplálkozás, növényápolás és védelem, kirándulások stb.), az óvodákkal, és más gondozási-, nevelési-, valamint nevelési-oktatási intézményekkel, a fenntartóval.

Értékeinket tisztelve és őrizve hisszük és valljuk, hogy az aktív együttműködés eredményeként formálódik zöld ovisaink, a családok ökotudatos szemlélete, környezeti nevelésünk, programjaink gazdag, cselekvéses, tapasztalati lehetőségeket biztosítanak a természetet, környezetünket óvó-védő magatartás formálására, biztosítja a fenntartható fejlődést, a Zöld Óvoda kritériumrendszerének való megfelelést.

Óvodánkról a Zöldítő Blog-on is olvashat

 Zöld szemléletet formáló weboldalak:

http://www.okopannon.hu
http://www.zold-híd.hu
http://www.biokom.hu
http://www.zoldovoda.hu
http://www.tudatosvasarlo.hu
http://www.szelektiv.hu
https://www.mme.hu/

http://www.mteweb.hu/teli_madaretetes.html

 

Budai Nagy Antal utcai óvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Események a Budai Óvodában

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Budai Ovi Facebook