Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

zoldovoda


boldogovoda


 

kompetencia


igyteddra


Mozgáskotta logo


 

biztonsagos

 

 

 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI NEVELÉS

Mottónk:

„Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam és megértem.”

Mi a kompetencia?

„Hozzáértés. Valamely cselekvésforma eredményes végzésére való képesség, amely kihat a végzett tevékenységre. A nevelés-oktatás céljai között egyre hangsúlyosabbá válik a kompetenciák kialakítása, vagyis az ismeretek teljesítményképes tudássá történő emelése, az alkalmazási, felhasználási képességek fejlesztése”

Mit jelent pontosan ez óvodai gyakorlatunkban?

Komplex és modul rendszerű program, amely a tűz – víz – levegő - föld hármas hónapciklusokra tagolódik. A témák feldolgozása során képességek szerinti, differenciált tartalmú és korszerű módszerekkel kínálunk izgalmas és sokszínű tevékenykedést a gyerekeknek.

Kiemelt helyen szerepel a környezeti tudatosság szemléletének megalapozása. Számtalan vizsgálódást, kísérletet, megfigyelést, alkotómunkát végzünk, ami elsősorban mikro-csoportos formában lehetséges, illetve eredményes.

A program módszerei építenek a belső motivációkra. A gyerekek kíváncsivá válnak a dolgok iránt, sokkal nyitottabbak, s a maguk szintjén észreveszik, megértik a környező világ összefüggéseit.  Az élethosszig tartó tanulás alapja a belső motiváció. Mi reméljük, hogy ezt megalapozzuk a kompetencia alapú óvodai nevelési technikákkal, pedagógiai attitűdökkel.

Mit jelent a kompetencia alapú nevelés a gyermeknek?

 

 • Önfeledt, boldog gyermekkort.
 • Kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak.
 • Kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben.
 • Átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát.
 • Átérezhetik a hagyományok üzenetét.
 • Bábozhatnak, dramatizálhatnak.
 • Nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról.
 • Játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől.
 • A kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják.
 • Megtapasztalják, hogy megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges.

A kompetencia alapú programcsomag használata során a szülők biztosítékot kapnak arra vonatkozóan, hogy: 

 • A program középpontjában a gyermek áll.
 • A szabad játék marad a nevelés elsődleges eszköze.
 • A boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyermekük számára.
 • A program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához.
 • Gyermekük komplex képességei fejleszthetők.
 • Figyelembe vesszük a gyermek egyéni és életkori sajátosságait.
 • A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van.
 • Értékeljük a gyermek azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek.
 • Gyermekével megtanítjuk értékelni a másik gyermek másságát is.
 • A gyermek számára olyan tudástartalmakat adunk át, amelyek az iskolai tanuláshoz szükséges kultúrtechnikákat alapozzák meg.
 • Gyermeknek olyan értéket (hagyományőrzés-, ápolás, a magyar anyanyelv, népdal-, mese és mondavilág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, a közösségben való együttélés) közvetítünk, amelyek örökérvényűek.
 • A szülőre nézve nem jelent többletköltséget.
 • A gyermekkel való közös gyűjtőmunkát közös élményfeldolgozás követhet.
 • A szülő óvodával való együttműködése szorosabbá válhat, fejlődhet.

„Mindegy, hogy képességeid mekkorák,

fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld
belőlük és általuk.”

/ Weöres Sándor/

Belvárosi Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Események a Belvárosi tagóvodában

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31